Weboldal címe
Weboldal alcíme
Tanulástechnológia
Resztoratív konfliktus kezelés

A tanulás a butaság egyetlen ellenszere, viszont azt a diákot, aki nem akar tanulni, azt nem lehet megtanítani semmire. Az már egy másik kérdés, hogy vajon miért nem akar tanulni.

Ki lesz az, akinek segítségre van szüksége? Hogyan lehet megállapítani azt, hogy melyik diák küszködik mentális elakadásokkal? Egyértelműen a tanulmányi eredmény lesz az, ami a legpontosabb indikátora lesz a kibillentségnek. Szigorú értelemben véve az összes diák, amelyik ép elmével rendelkezik és nem kitűnő tanuló, segítségre szorul. Tágabb értelemben véve az átlag alatt és a hullámzóan teljesítők tartózkodnak a veszélyzónában. Ennek alapvető oka a figyelem és a koncentráltság megfelelő állapotának a hiánya. A dekoncentráltság két okból jöhet létre: 1. tompaság, 2. hiperaktivitás. Mind a kettő olyan állapot, amely alapvetően kizárja a hatékony ismeretszerzés lehetőségét.

A tompaság egy meglassult elme minőség, egy beszűkült tudatállapot. Ennek ellentéte a hiperaktivitás, ami egy extrém teres tudatállapotot és ide-oda cikázó elmét mutat. Az elme képtelen egy pontra koncentrálni, mert a tudat hatalmas terében minden felbukkanó jelenségre kíváncsi, meg akarja tapasztalni. Nem képes egyhelyben maradni, mert nem köti le a tevékenység a meg nem értés okán. Nem érti, nem tudja értelmezni hogy mi történik, nem szerez belőle értékes tapasztalatot, ezért az nem hasznos a számára és azonnal új elfoglaltságot keres. A tompaság beszűkült terű tudatállapotában az elme mozdulatlanul és érdektelenül időzik egyhelyben, nem kíváncsi semmire. Az Ájurvéda tudománya itt tud becsatlakozni, mivel ezekre a jelenségekre egzakt magyarázata és megoldása van.

A téma kellőképpen terjedelmes, így aki komolyabban érdeklődik vagy szakember és intézményi szinten szeretne vele foglalkozni, azok a linkre kattintva elérik a teljes tanulmányt.

​A tanulásnak egy gátja és három akadálya van. A tanulás gátja a mindent (is) tudó diák. Azt a tanulót, aki már "mindent" tud az adott témakörben, azt nem lehet bevonni a tanulási folyamatba mindaddíg, amíg ebből az állapotából nincs kimozdítva. Ahogy felismertetjük vele azt, hogy van még bőven elsajátítani való, alkalmassá válik az ismeretek befogadására.

A tanulás első akadálya a tömeghiány. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a diáknak úgy akarnak megtanítani valamit, hogy arról nem adnak tényleges fizikai megjelenést (tömeget). A diáknak nincs kép a fejében arról, amit meg kellene tanulnia, ami megakadályozza őt abban, hogy kompetens tudást gyűjthessen be.

A tanulás második akadálya a túl magas gradiens. Ez azt jelenti, hogy a tanulási folyamat során kimarad egy vagy több lépcsőfok az egymásra épülő tematikában, azaz egy bizonyos szintről nem az azt követőre, hanem attól még magasabb szinteken folytatódik az ismeret átadása. A kihagyott lépcsőfokok komoly zavarodottságot eredményeznek, amelyek teljesen kizárják a használható tudás megszerzését.

A tanulás harmadik és legsúlyosabb akadálya a meg nem értett szó jelensége. A meg nem értett szó egy szó vagy jel, amit nem, vagy nem pontosan értettek meg olvasás vagy beszéd közben. A tanulási és magatartási problémák döntő többségét ez okozza. A folyamatos meg nem értésben való létezés nagyon komoly mentális deformitásokat képes előidézni nem beszélve arról, hogy az alapvető eredője az emberi butaságnak

Hatékony segítség bevonásával ezek az akadályok leküzdhetők. Ami még ettől is jobb hír, hogy meg lehet tanulni a módját annak, hogy miként lehet beazonosítani, majd kezelni a felmerülő problémákat. Ez a tudás egy életre szól, aminek a segítségével nem lesz olyan ismeret, amelyet ne lennénk képesek elsajátítani.

Konzultáció

- A segítséget kérő diák alapvető testalkatának meghatározása a mentális beállítottság feltérképezése okán.

- A tanuláshoz való viszony és az esetleges motiválatlanság okainak feltárása.

- A tanulást akadályozó tényezők beazonosítása.

- Az akadályok felszámolásához szükséges ütemterv ajánlása.

Fontos megjegyezni, hogy a konzultáció, az nem korrepetálás. A konzultációk során nem a problémás tananyag újratanulása történik, hanem az ismeret elsajátítását akadályozó tényezők feltárása és azok elhárítása a további sikeres tanulmányi munka érdekében. A konzultáció időtartama 55 perc. 


Ha körülnézünk az iskolán kívül is, akkor láthatjuk, hogy az emberi konfliktusok szinte mindegyike a félre- vagy a meg nem értésből ered. Nem értjük egymást, egymás beszédét, nem értjük a másik viselkedését és a zavarodottságunk okán óhatatlanul összetűzésbe keveredünk a környezetünkkel. A kezeletlen meg nem értések folyamatos jelenléte mély és felodhatalannak tűnő ellentétek sorát eredményezheti, amelyek nagyon meg tudják keseríteni az életünket. Ezek zömmel szülő - gyermek, szülő - szülő, főnök - beosztott illetve munkatársak között kialakult, kölcsönös meg nem értések. Az életminőségünk és a közérzetünk javítása érdekében ezeket a konfliktusokat rendezni KELL. Erre alkalmas terápia a Resztoratív Konfliktus Kezelés.


Resztoratív Konfliktus Kezelés


A restaurálás szó megújítást jelent. Arra utal, hogy amikor konfliktushelyzet alakul ki két személy között, az a személyek közötti harmónikus egyensúlyi állapot kibillenését jelzi. A resztoratív szemlélet és módszer az egyensúly visszaállítását, az újraépítést szolgálja úgy, hogy minden személy, aki érintett az adott konfliktusos ügyben, egyenlő mértékben befolyásolhatja annak végkimenetelét. Egy független, kívülálló szakember segítségével átbeszélik, hogy mi történt, mi okozza a konfliktust és ki, hogyan élte át a történteket. Milyen érzelmek dolgoznak benne, mit sérelmez a legjobban és mit érezne a számára megnyugtató megoldásnak. Ezt mind a két fél megteszi, de úgy hogy közben CSAK a saját megéléséről beszél. Nem okolja és nem értékeli a másik felet, illetve annak korábbi tetteit, ami miatt szerinte a konfliktus kialakult. Létrejön egy - mediátor által kontrollált - párbeszéd, ahol mindenki csak saját magáról és az érzéseiről beszél. Ezekből az egyéni megközelítésekből születhetnek meg a felek részéről a megértések. Kitisztulnak a félreértett helyzetek, kiderül, hogy hol terelődött rossz irányba a kommunikáció és létrejön a közös realitás, egy kölcsönös megértés, amely a konfliktus feloldását és a kapcsolat újbóli egyensúlyának a visszaállását jelenti. Mivel minden résztvevő egyenlően veszi ki a részét a "restaurálásban", ezért a létrejövő megoldás valódi jóvátétel mindenki számára. Itt nincsen győztes és nincsen vesztes. Mindenki nyertesként távozik. A konfliktus vélt okozója nem lesz megbélyegzett, a vélt szenvedő alany pedig nem lesz mártír. A problémát kettejük között közösen hozták létre, így a megoldást is közösen kell kialakítaniuk. Egy resztoratív konfliktus kezelés végeredménye, a teljes egyetértés és két elégedett nyertes. Azért van szükség külső szakértő bevonására, mert ha menne nélküle is, akkor már nem lenne konfliktus. Pedig így lenne a legjobb......külső segítség nélkül is kellene működnie.

Fontos tudni, hogy....

- A Mediátornak (közvetítőnek) joga van megadni és a megvonni a szót a felektől.
- A felek nem vághatnak egymás szavába. Csak akkor beszélhetnek, ha a Mediátor erre engedélyt ad.
- A Mediátornak joga van megszakítani és beszüntetni az ülést  akkor, ha a felek nem tanúsítanak megfelelő   magatartást és nem hajlandóak a megegyezésre.
- A Felek nem minősíthetik egymást és nem mondhatnak egymásról véleményt. Ha ezt mégis megteszik, úgy   a Mediátor elveheti a szót.
- Az ülés addig tart, ameddig nem születik meg a mind két fél számára elfogadható megoldás.

Az ülés időtartama nem megbecsülhető. Befolyásolja a felek egymás iránti nyitottsága, kommunikációra való hajlama és képessége, illetve a közösen elfogadható realitások létrejöttének gyorsasága. Egy ülés maximális időtartama 110 perc.