Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
Lorem ipsum

Soponyai János vagyok. 2015 óta veszek részt tevékenyen az egészséget érintő rehabilitációkban. 2019-ben a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán, Indiai Gyógyászat - Okleveles Ájurvéda Terapeuta végzettséget szereztem. Tudásomat Indiában ájurvédikus klinikán, kórházban és terápiás központban fejlesztettem tovább. 2021-ben mesterdiplomát szereztem a Semmelweis Egyetem Táplálkozástudományi szakán, hogy a legmagasabb szintű képesítéssel vegyek részt a lakosság táplálkozási kultúrájának fejlesztésében. Kiemelt területeim az életmódkutatás, a betegségspecifikus dietoterápia az emésztőrendszer optimalizálásának érdekében, illetve az emésztést és a tápanyagfelvételt akadályozó akut és krónikus stresszállapotok megszüntetése. Mindkét területnél egyesítem a hagyományt a tudománnyal a leghatékonyabb eljárások megvalósításának érdekében, minden korosztály számára. Egy általam vezetett Táplálkozás-egészségügyi szaktanácsadás keretén belül meghatározásra kerül az alapvető testalkat – az ájurvédikus alapelvek alapján - majd ehhez igazítva az alkatnak megfelelő étrend. A tervezés energia- és tápanyagszámítással együtt történik, ahol a tervezéskor a speciális étrendi igények is figyelembe vehetőek, melyek vonatkozhatnak az élelmiszerekre, preferált ízekre, vagy akár speciális dietoterápiás szempontokra is. Alternatív táplálkozási igények esetén a kiegyensúlyozott tápanyag szerkezetet biztosító étrendek kialakítására is biztosítok lehetőséget. 

Munkám során minden esetben támaszkodom az Ájurvéda évezredes dietetikai tapasztalataira és ajánlásaira, amelyek segítségével nagy biztonsággal összeállítható az a fajta étrend, ami harmóniában tartja, illetve visszaállítja a már kibillent testi-mentális egyensúlyt. Szakmailag jól felkészült vagyok, stabilan és magabiztosan kommunikálok. Nem eseteket kezelek, hanem tanítok. Rövid időn belül átérzem a páciens helyzetét, így nem találgatok, hanem azonnal a kellő ismeretekkel látom el a helyzetének javításához. Úgy vélem, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség csak gyógyíthatatlan beteg. Ennek megfelelően a probléma gyökér okainak feltárását és a megszüntetéshez szükséges ismeretek átadását tartom a legfontosabbnak egy terápia során. Legfőbb célom, hogy olyan ismeretekkel ruházzam fel a segítséget kérőt, amivel a későbbiekben már képes lesz rendben tartani önmagát.

Specializáció

  • Speciális tisztítókúrák tervezése és felügyelete a testben rekedt lerakódások felszámolására az Ájurvéda             alapelvei mentén az egészség helyreállításának érdekében.
  • Személyre szabott egészségmegörző és helyreállító étrendek beállítása.
  • A tápanyagfelvétel hatékonyságát negatívan befolyásoló akut és krónikus stresszállapotok felszámolása.

Tanulmányok

  • 1989.  Tanári diploma, fizika-kémia (Berzsenyi Dániel TKF)
  • 1995.  Tanári diploma, olasz nyelv (Berzsenyi Dániel TKF)
  • 2018.  Certificate course on Ayurvedic Panch Karma (Ayush Samiti, Bhilai, India)
  • 2019.  Okleveles Ájurvéda Éltmód és Pancsakarma terapeuta (Miskolci Egytem ETK)
  • 2021.  Okleveles Táplálkozástudományi Szakember MSc (Semmelweis Egyetem ETK)
  • 2022-  PTE - Egészségtudományi Doktori Iskola, Doctorandus


Az Okleveles Ájurvéda Terapeuta kompetenciái:
- Ismeri az Ájurvéda filozófiáját, egészség és betegségképét.
- Képes önállóan életviteli tanácsadásra, tisztában van az Ájurvéda alapvető diagnosztikai és terápiás eszközeivel (dietoterápia, pancsakarma, gyógynövény terápia), s azokat mind manualitásában, mind ismeretanyagában orvos irányítása mellett, illetve saját kompetenciájukon belül, önállóan tudja alkalmazni.
- Rendelkezik azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek segítik az önálló probléma felismerést és a    szakmai kommunikációt.
- Jártas az egyes betegségcsoportok prevenciójában, integratív szemléletében, megközelítésében és kezelésében.
- Az Ájurvéda szemléletének megfelelően alkalmazni képes az ismereteit az egészség megőrzésében, a betegségek prevenciójában, a népbetegségek komplementer kezelésében, illetve a rehabilitációs tevékenységben.

Az Okleveles Táplálkozástudományi Szakember MSc tudása, képességei, autonómiája és felelőssége (nem részletes kivonat)
a) tudása:
- Ismeri a modern táplálkozás-, élelmiszer- és egészségtudományokat.
- Ismeri a statisztikai és epidemiológiai elemző módszereket.
- Ismeri a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai vonatkozásait.
- Ismeri a dietetikai alapelveket, valamint a táplálkozásterápia lehetőségeit, azok gyakorlati alkalmazását a termékfejlesztés szempontjából.
- Ismeri az élelmiszeripari technológiákat.
- Ismeri az élelmiszerek minőségének vizsgálatára alkalmas analitikai, biológiai, mikrobiológiai, farmakológiai módszereket.
- Ismeri az élelmiszerbiztonságot.
- Ismeri a minőségügyi, minőségbiztosítási rendszereket.
- Ismeri a szervezetbe kerülő anyagok toxikológiai besorolását.
b) képességei:
- Képes összefüggésében látni a modern táplálkozás-, élelmiszer- és egészségtudományi ismereteket.
- Képes a különböző statisztikai és epidemiológiai elemző módszerek alkalmazására.
- A statisztikai elemzőmódszerekkel kapott eredményeket megérti és képes összefoglalni azokat.
- Képes meghatározni az egészséges táplálkozásnak, valamint a kórállapotoknak megfelelő étrendek és élelmiszerek tápanyag- összetételét.
- Képes a szakterülete speciális problémáinak biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatására.
- Képes az egészségiparban, a wellness- és gyógyturizmus, valamint a szállodaipar területén a helyes táplálkozási gyakorlatnak megfelelő étrendek tervezésére.
- Képes egészségmegőrző és betegségmegelőző célból egyéni és csoportos táplálkozási és életmód tanácsadásra. Képes eldönteni, hogy mely klienseket kell klinikai dietetikushoz, vagy orvoshoz irányítani.
- Képes a táplálkozástudomány eredményeinek népszerűsítésére, a lakosság népegészségügyi mutatóinak javítására irányuló programok megalkotására.
- Képes önálló táplálkozás-epidemiológiai és egyéb táplálkozástudományi vizsgálatokat tervezni és elvégezni.
- Képes epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek statisztikai feldolgozására, összefoglalására.
- Képes egészségfejlesztő anyagok összeállítására és népszerűsítésére.
- Képes más szakterületek művelőivel való szakmai kommunikációra, kapcsolattartásra.
d) autonómiája és felelőssége:
- Jó szervező- és koordinálókészséggel műveli szakmáját.
- Képes önmagát és szakmáját is menedzselni.
- Alkalmas az együttműködésre más szakmaterületekkel.
- Kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására alkalmas.
- Etikusan gyakorolja szakmáját, lojalitás jellemzi a kliensekkel és a munkatársakkal szemben egyaránt.
- Önállóan véleményt alkot.
- Szakterületén önállóan végzi munkáját.
- Képes a szakmai önellenőrzésre.
- Felelősségteljes szakmai döntéseket hoz.
- Együttműködik a multidiszciplináris team tagjaival.
- Szerepet vállal problémák megértésében, szakterülete speciális problémáinak biztonságos megoldásában.
- Kezdeményez eredeti ötletek felvetésével, innovatív tevékenység folytatásával.
- Döntéseit kellő ismereteivel alátámasztja, megindokolja annak hátterét tudományos ismereteinek birtokában.
- Felelősséget érez a lakosság egészségi állapotának hatékony javítására.
- Személyes felelősséget vállal döntéseiért és tevékenységéért.